Voorwaarden en privacy

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

QS Mirjam van der Vegt
Mirjam van der Vegt, gevestigd te Houten, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer 54334764 onder handelsnaam Mirjam van der Vegt. Verder in dit document te noemen QS.

Deelnemer
De persoon met wie QS Mirjam van der Vegt een overeenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Persoonlijke pagina
Een voor de deelnemer persoonlijke online omgeving, beveiligd met een persoonlijke toegangscode, waar het trainingsmateriaal door QS op beschikbaar wordt gesteld.

Als je deelneemt aan een online training van QS gelden de volgende voorwaarden die je hier kunt downloaden.